Verwerken van oud papier tot grondstof.

100% van al het opgehaalde papier komt in Antwerpen of Brussel terecht om er gesorteerd, geperst en verwerkt te worden. Er is geen residu. Dus dit eindproduct vertrekt dan integraal naar onze klanten in alle hoeken van de wereld. Zo draagt ook uw bedrijf een steentje bij aan ons milieu. Immers heeft de papierindustrie door de recyclage van papier voldoende aan uitdunningshout uit bosbeheer en aan afval uit de houtindustrie. Zo dienen er geen bomen te sneuvelen, enkel en alleen voor de productie van papier. Werken met Oud Papier Jozef Michel is werken aan ons milieu.

Mythe:

De CO2 voetafdruk van papier is aanzienlijk.

 

Realiteit:

De uitgestoten CO2 wordt opnieuw geabsorbeerd door de bossen en het papier.

  1. Eén ton papier slaat in de houtvezels het equivalent van ongeveer 1400 kg CO2 op.
  2. De hoeveelheid CO2 uitgestoten om een ton pulp en papier te produceren is tussen 1990 en 2010 gedaald met 40 procent.
  3. Eén ton papier slaat dus meer dan 3 maal zoveel CO2 op dan wordt uitgestoten bij de produktie ervan.
  4. Ook gerecycleerd papier houdt de CO2 nog steeds opgeslagen in de vezels.

De groene koolstofvoorraad…

Door het natuurlijk proces van fotosynthese nemen bomen een grote hoeveelheid carbondioxyde (CO2) uit de atmosfeer. De duurzaam beheerde bossen, waarin de volwassen bomen worden vervangen door nieuwe aanplantingen absorberen een grotere hoeveelheid CO2 dan de onbeheerde bossen, waar de verhoudingen uitstoot en absorptie ongeveer in evenwicht liggen. Teneinde een netto opname van CO2 te bekomen, met een positief effect op het milieu, moeten bossen op een duurzame manier beheerd en heraangeplant worden. Eénmaal de koolstof opgeslorpt is door de houtvezels, blijft de CO2 opgeslagen in het papier en de bijprodukten. De Raad van de Europese Unie heeft deze CO2 opslag officieel erkend in haar nieuwe boekhoudregels en heeft de houtketen herkend als “climate friendly”.
“Goed beheerde bossen, waar de bomen regelmatig worden uitgedund en heraangeplant, absorberen meer CO2 dan een onbeheerd bos. Tenslotte zijn bossen tot op heden de enige natuurlijke en wetenschappelijk bewezen opvangplaatsen voor koolstof. Op wereldvlak schat men dat de private bosbouw één miljard ton CO2 opslorpt per jaar.”
Bron: Australian Paper Industry Association (APIA)
Steeds minder… Steeds beter…

Dankzij de inspanningen van de papierindustrie is de hoeveelheid CO2 uitgestoten om een ton pulp en papier te produceren sedert 1990 met 40 procent gedaald.

Een ton papier, waarvoor bij de produktie 440 kg CO2 uitgestoten is, slaat in de houtvezels het equivalent van 1400 kg CO2 op. Een ton papier slaat dus 3 maal zoveel CO2 in zijn vezels op dan werd uitgestoten bij de produktie.

Als conclusie kunnen wij stellen dat papier deel uitmaakt van de oplossing, niet van het probleem!

(bron: paperchainforum.org)