Chinese importrestricties voelbaar in Europa

Begin dit jaar publiceerde China de definitieve Chinese GB standards met eisen voor een aantal recyclingstromen, waaronder oudpapier. Ondanks de wereldwijde bezwaren tegen de voorgestelde nieuwe normen, bleek de definitieve tekst in de kern ongewijzigd ten opzichte van de eerder ingediende versies. In de GB Standard (16.487.4-2017) is voor naar China te exporteren oudpapier een maximale verontreiniging van 0,5% papiervreemde stoffen vastgelegd. De Europese standaardsoortenlijst voor oudpapier, EN643, hanteert een verontreiniging van max. 1,5%. Gescheiden ingezameld oudpapier uit Nederlandse gemeenten bevat gemiddeld al zo’n 4% verontreiniging (bron: Factsheet vervuilingsonderzoek Stichting PRN).Om aan de Europese fabriekseisen van 1,5% te voldoen, moet er al een forse zuiveringsslag overheen. 0,5% is zonder handmatige en dus kostbare extra sorteerslagen onhaalbaar.

In een eerder Chinees overheidsdecreet was reeds vastgelegd dat China geen import van ‘mixed paper’ (bont papier) meer toestaat. Bont papier is de ongesorteerde stroom van karton en kranten/tijdschriften die uit de huishoudelijke inzameling komt. Tot voor kort bijna de grootste stroom naar China. Al zijn de gevolgen niet zo ingrijpend als bijvoorbeeld bij kunststof (totaal importverbod), toch begint de Chinese besluitvorming zo langzamerhand grip op de oudpapiermarkt te krijgen.
Een rol speelt ook dat de Chinese overheid nog maar mondjesmaat importlicenties heeft uitgegeven aan Chinese papierfabrieken. Licenties worden ook niet meer voor het gehele jaar afgegeven, maar per kwartaal. Dat voert de druk en onzekerheid verder op.

Het is een gelukkig toeval dat we in een economische hoogconjunctuur zitten en de Europese papier- en kartonindustrie op de toppen van hun productie draait en extra veel oudpapier vraagt. Feit is dat in Europa nog jaarlijks 8-9 miljoen ton oudpapier meer wordt ingezameld dan de Europese papier en kartonindustrie kan inzetten als grondstof. Dat overschot aan Europees papier vond altijd zijn weg naar met name China waar in de laatste decennia een hoogwaardige moderne papierindustrie is opgebouwd. Voor haar (secundaire) grondstoffen was en is China echter aangewezen op toelevering vanuit het buitenland. In China zelf is nog nauwelijks een professionele inzamelstructuur voor recyclables aanwezig.

De Chinese overheid wil die binnenlandse inzamelstructuur nu een ‘boost’ geven door de buitenlandse kraan dicht(er) te draaien. Op zich een goede zaak. Net als de gewenste kwaliteitsverbetering van de aangeleverde secundaire grondstoffen. De afgelopen jaren is vanuit Europa en de Verenigde Staten teveel rotzooi naar China verstuurd onder de noemer oudpapier. De FNOI waarschuwt al bijna 15 jaar voor de gevaren van nascheiding en gemengde inzamelsystemen, zoals de meeste gemeenten die met name de in UK hebben ingevoerd om maar te kunnen voldoen aan de Europese inzameldoelstellingen (kwantitatief gestuurd, niet kwalitatief).

Komt de export naar China in de komende weken niet voldoende op gang, dan zullen in de komende weken de afzetkanalen voor oudpapier, zowel in de export als binnen Europa steeds meer gaan dichtslibben met alle gevolgen van dien. Dat moet worden voorkomen.

Bron: FNOI, 5/2/2018