Fotoshoot duurzame mode 100% Belgisch voor De Standaard

Vorige week werd er in opdracht van De Standaard bij Oud Papier Jozef Michel NV een duurzame foto shoot georganiseerd voor enkele 100% Belgische mode labels die streven naar duurzaamheid in herkomst, in hun productieproces en in hun materiaalgebruik. Onze firma schaart zich volledig achter deze waarden en is trots om het decor te mogen zijn. De shoot had enkele kleurrijke en verrassende foto’s tot gevolg!

Link naar het artikel: http://www.standaard.be/cnt/dmf20190314_04255637

 

Oud Papier Jozef Michel NV Nieuws
Oud papier Jozef Michel waarde van oud papier keldert

waarde oud papier keldert

We begeven ons in een markt in beweging. Zoveel is duidelijk. We zijn momenteel in een toestand van vrije val terecht gekomen. Dat is het gevolg van de handel in een wereldmarkt waar vraag en aanbod ver uit elkaar liggen. Het enige positieve aan dit bericht is dat we zekerheid hebben dat we na zonneschijn regen krijgen en na regen terug zonneschijn.

Gezien de sterke val is ook Oud Papier Jozef  Michel verplicht om haar aankoopprijzen aan te passen. En wellicht niet de laatste keer. De geschiedenis heeft ons geleed dat we in een stijgende markt meerdere prijsstijgingen na mekaar krijgen en dat we in een dalende markt meerdere prijsdalingen na mekaar krijgen.  Zelf houden we er met andere woorden al rekening mee dat de kans groot is dat we de volgende maanden nog prijsdalingen gaan krijgen.

Lees het artikel op de VRT nieuwssite: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/02/20/oud-papier-raak-je-aan-de-straatstenen-niet-meer-kwijt/

 

Oud Papier Jozef Michel NV Nieuws ,

Chinese importrestricties voelbaar in Europa

Begin dit jaar publiceerde China de definitieve Chinese GB standards met eisen voor een aantal recyclingstromen, waaronder oudpapier. Ondanks de wereldwijde bezwaren tegen de voorgestelde nieuwe normen, bleek de definitieve tekst in de kern ongewijzigd ten opzichte van de eerder ingediende versies. In de GB Standard (16.487.4-2017) is voor naar China te exporteren oudpapier een maximale verontreiniging van 0,5% papiervreemde stoffen vastgelegd. De Europese standaardsoortenlijst voor oudpapier, EN643, hanteert een verontreiniging van max. 1,5%. Gescheiden ingezameld oudpapier uit Nederlandse gemeenten bevat gemiddeld al zo’n 4% verontreiniging (bron: Factsheet vervuilingsonderzoek Stichting PRN).Om aan de Europese fabriekseisen van 1,5% te voldoen, moet er al een forse zuiveringsslag overheen. 0,5% is zonder handmatige en dus kostbare extra sorteerslagen onhaalbaar.

In een eerder Chinees overheidsdecreet was reeds vastgelegd dat China geen import van ‘mixed paper’ (bont papier) meer toestaat. Bont papier is de ongesorteerde stroom van karton en kranten/tijdschriften die uit de huishoudelijke inzameling komt. Tot voor kort bijna de grootste stroom naar China. Al zijn de gevolgen niet zo ingrijpend als bijvoorbeeld bij kunststof (totaal importverbod), toch begint de Chinese besluitvorming zo langzamerhand grip op de oudpapiermarkt te krijgen.
Een rol speelt ook dat de Chinese overheid nog maar mondjesmaat importlicenties heeft uitgegeven aan Chinese papierfabrieken. Licenties worden ook niet meer voor het gehele jaar afgegeven, maar per kwartaal. Dat voert de druk en onzekerheid verder op.

Het is een gelukkig toeval dat we in een economische hoogconjunctuur zitten en de Europese papier- en kartonindustrie op de toppen van hun productie draait en extra veel oudpapier vraagt. Feit is dat in Europa nog jaarlijks 8-9 miljoen ton oudpapier meer wordt ingezameld dan de Europese papier en kartonindustrie kan inzetten als grondstof. Dat overschot aan Europees papier vond altijd zijn weg naar met name China waar in de laatste decennia een hoogwaardige moderne papierindustrie is opgebouwd. Voor haar (secundaire) grondstoffen was en is China echter aangewezen op toelevering vanuit het buitenland. In China zelf is nog nauwelijks een professionele inzamelstructuur voor recyclables aanwezig.

De Chinese overheid wil die binnenlandse inzamelstructuur nu een ‘boost’ geven door de buitenlandse kraan dicht(er) te draaien. Op zich een goede zaak. Net als de gewenste kwaliteitsverbetering van de aangeleverde secundaire grondstoffen. De afgelopen jaren is vanuit Europa en de Verenigde Staten teveel rotzooi naar China verstuurd onder de noemer oudpapier. De FNOI waarschuwt al bijna 15 jaar voor de gevaren van nascheiding en gemengde inzamelsystemen, zoals de meeste gemeenten die met name de in UK hebben ingevoerd om maar te kunnen voldoen aan de Europese inzameldoelstellingen (kwantitatief gestuurd, niet kwalitatief).

Komt de export naar China in de komende weken niet voldoende op gang, dan zullen in de komende weken de afzetkanalen voor oudpapier, zowel in de export als binnen Europa steeds meer gaan dichtslibben met alle gevolgen van dien. Dat moet worden voorkomen.

Bron: FNOI, 5/2/2018

Papier ophaling blijft succes Oud Papier Michel

Particulieren die geld krijgen voor oud papier blijft succes.

Onze aankooppunten blijven druk bezocht en het tonnage dat aangeboden wordt door particulieren is stijgende. Steeds meer particulieren maken de keuze om niet langer hun verzamelde oud papier en karton op straat te zetten. Ze sparen het op tot 100kg of meer en verkopen het aan Oud Papier Jozef Michel NV. Oud papier is immers geld waard. Er wordt bekeken om zelf of in samenwerking met partners nieuwe inzamellocaties te openen. Oud Papier Jozef Michel NV zorgt ook voor de nodige sortering en verwerking opdat 100% van het ingezamelde papier gerecycleerd kan worden. Contacteer ons vandaag nog voor meer informatie.

Onderschat nooit de waarde van uw oud papier!

Oud Papier Jozef Michel NV heeft  in december 2016 geïnvesteerd in een nagelnieuwe sorteerlijn voor grafisch papier. Dit stelt alle grafische bedrijven, van lokale niche spelers tot grote multinationals welke aan de bron niet optimaal kunnen sorteren door bijvoorbeeld gebrek aan tijd, plaats of middelen, in staat om toch een optimaal rendement te verkrijgen voor hun verscheidene kwaliteiten oud papier. Elke soort heeft immers wel degelijk een eigen waarde. Vandaag de dag blijven vele bedrijven nog steeds die waarde en de mogelijke bijdrage daarvan  aan hun netto resultaat onderschatten. Daar wil OPJM absoluut een einde aan maken.

Benieuwd welke meerwaarde dit kan betekenen voor uw firma?
Neem vandaag nog contact op met Oud Papier Jozef Michel NV:
T: +32 (0)3 666 96 79

 

uw papier is geld waard OPJM

In de eerste 6 maanden van 2016 wekelijks verschillende papierslagen

Oud Papier Jozef Michel NV ondersteunde in de eerste helft van 2016 reeds een 40-tal papierslagen in Vlaanderen, wat 20% meer is dan dezelfde periode vorig jaar. Bevriende verenigingen vinden hun weg dus meer en meer naar Oud Papier Jozef Michel NV om samen te zorgen voor niet te versmaden extra inkomsten. Benieuwd hoe dit werkt, bel ons vandaag nog op.

Oud Papier Jozef Michel NV Nieuws